Wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych

Pamiętaj, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz cofnąć w każdym czasie.

A. chcesz przysłać nam swoje CV – zgoda w PROCESIE REKRUTACYJNYM

Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez HURTOWNIĘ SPOŻYWCZĄ AGA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdowie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez HURTOWNIĘ SPOŻYWCZĄ AGA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdowie, jednak nie dłużej niż rok. Oświadczam także, iż zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz potwierdzam, iż zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną.

Data/podpis

B. chcesz złożyć reklamację – zgoda w PROCESIE REKLAMACYJNYM

Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, jako zgłaszający reklamację wyrażam zgodę HURTOWNI SPOŻYWCZEJ AGA spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu reklamacyjnym – w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem / zostałam poinformowany / poinformowana o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz potwierdzam, iż otrzymałem / otrzymałam adekwatną klauzulę informacyjną.

DATA/PODPIS: ………………………………………………………………………………………………..C.

C. Chcesz wiedzieć pierwszy o nowościach – ZGODA MARKETINGOWA

Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, adresu IP oraz numeru telefonu w celach marketingowych przez HURTOWNIĘ SPOŻYWCZĄ AGA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdowie. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem / zostałam poinformowany / poinformowana o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz potwierdzam, iż otrzymałem / otrzymałam adekwatną klauzulę informacyjną.

DATA/PODPIS: ………………………………………………………………………………………………..