AGA
AGA

RODO

Szanowni Państwo,    Na zasadzie przepisu  art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTOWNIA SPOŻYWCZA AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdowie ul. Obrytka 823, 32-420 Gdów (KRS: 0000532525) – dalej ADO;
 2. Administrator danych odobowych stworzył punkt kontaktowy w zakresie spraw dotyczących ochrony danych osobowych. Wszelkie wnioski należy kierować na adres elektroniczny: rodo@agagdow.pl lub korespondencyjny: ul. Obrytka 823, 32-420 Gdów.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa, w drodze e-mail, pytanie oraz w celu załatwienia przekazanej przez Państwa sprawy;
  2. w celu wykonania umowy;
  3. w celu realizacji przez Administratora Danych obowiązków prawnych;
  4. w celach marketingowych;
a to na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b oraz c RODO.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych we wskazanych wyżej celach będą pracownicy i współpracownicy ADO, jak również podmioty mające w odbiorze danych osobowych interes prawny, a dodatkowo, w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych partnerzy handlowi oraz podmioty świadczące usługi techniczne.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
  1. w celu określonym w punkcie 3 lit. a będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zadane pytanie i załatwienia sprawy;
  2. w celu wykonania umowy będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ADO, przez okres wymagany przepisami szczególnymi;
  4. w celach marketingowych do momentu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych we wskazanym celu albo do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w zakresie załatwienia przez ADO Państwa sprawy, wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
       

Hurtownia Aga

Godziny otwarcia:
pon-pt 7.00- 22.00
sob 6:00 - 14:00
tel. + 48 534 302 400
0 12 251 04 60
FAKS 0 12 251 04 62
BIURO@AGAGDOW.PL

Formularz kontaktowy